top of page

Gestió de processos

Millora la presa de decisions al teu negoci mitjançant la digitalització i de la teva comptabilitat. Automatitza les teves finances i processos amb una eina que et facilitarà la gestió econòmica de la teva empresa.

Automatització de processos i fluxos de treball.

Gestió de compres i vendes.

Control d´inventari.

Digitalització de comptabilitat.

Automatització de la generació de pressupostos, albarans i factures.

Control de costos, estimacions, optimització dels recursos, etc.

Control de l'estoc i el flux actual.

Gestió de comandes  i proveïdors.

Gestió de personal.

Millor gestió financera.

Accés remot a comptabilitat.

Increment de la productivitat.

Des de 500€(1 usuari) fins a 6000€(10 usuaris).

Funcionalitats
Què inclou aquest servei?
Beneficis
Preus
bottom of page