top of page

Gestió de xarxes socials

Treu el màxim profit de les Xarxes Socials per promocionar-te i connectar amb els teus clients.

Definició destratègia de xarxes socials per captar i fidelitzar clients.

Creació de reports mensuals per anàlisi destratègia.

Optimització de Xarxes Socials.

Publicacions de contingut de valor​.

Control de mètriques en funció dels objectius.

Publicació de 4 a 8 post mensuals.

Gestió d'una xarxa social d'empresa.

Presència digital 24h.

Proximitat amb els clients.

Influir a la decisió de compra.

Publicacions periòdiques.

​​

 

Des de 2.000€ fins a 2.500€.

Funcionalitats
Què inclou aquest servei?
Beneficis
Preus
bottom of page